Syrjäytymisvarassa olevien oppilaiden määrä Suomessa

130293

Syrjäytymisvarassa olevien oppilaiden määrä

Syrjäytymisvarassa olevien oppilaiden määrän kehitys

Dynaamisten riskien ratkaisuprosentti

Dynaamisten riskien ratkaisuprosentin kehitys

Syrjäytymisvarassa olevien oppilaiden määrä ikäluokittain

Syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden määrä valtakunnan tasolla

Riski-indeksin keskiarvo oppilaiden keskuudessa

Päällimmäiset syyt

Kuntakohtaiset tiedot